Tarieven

Coaching

  • Intake / Ontdekkingssessie: (60 min.) 65,– (ex btw)
  • één coachingssessie: (90-120 min.) 200,– (ex btw)
  • Een pakket van 6 sessies: 1100,– (ex btw)

Brainspotting

  • Intake (60 min ) 65,— ( ex  btw)
  • Een sessie (+/- 75 min). 100,—( ex btw)
  • Pakket van 5 sessies 450,—(ex btw )

Mijn ervaring met zowel Coachen als ook Brainspotting is dat het tijd, liefde en geduld vraagt. Het is een heel leerproces om bewustwording te integreren in het dagelijks leven. Maar kies vooral wat goed voor je voelt en het beste bij jou past.

Psychodynamische therapie

Het behandeltraject zal bestaan uit 4 sessies,

Een sessie duurt 60 minuten en vindt een keer in de twee weken plaats.

  • Intake (60 min ) 65,-(ex btw).
  • Een losse sessie (+/-75 min) 85,—( ex btw).
  • Pakket van 4 sessies 300,—(ex btw).

Beroepscode

Het verbonden zijn aan een beroepsvereniging brengt met zich mee dat ik als therapeut/coach aan strenge eisen moet voldoen om mijn beroep uit te oefenen. Dit waarborgt kwaliteit en goede zorg voor jou als cliënt.

Beroepsverenigingen waarbij ik aangemeld ben;

NOBCO (Beroepscoach)
NBHV (Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten) – Lidnummer 22040 (Als therapeut-in-opleiding ben ik aspirant-lid)
RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) – Lidnummer 220696S
SCAG de geschillencommissie: Het kan voorkomen dat er onenigheid ontstaat tussen u als cliënt en mijzelf als therapeut. Vaak gebeurt het dat we dit zelf kunnen oplossen, maar het kan zijn dat dit niet lukt. Jij als cliënt mag dan een klacht indienen. Jij kan dan rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij klachten. Als therapeut voldoe ik hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), maar draag bovenal bij aan de kwaliteit van zorg.

Als therapeut ben ik in opleiding en wordt ondersteund door de deskundige leiding van de Academie voor Psychodynamica te Scherpenzeel waarbij ik geacht word de Ethische code te volgen. Mocht een dispuut tussen ons (cliënt en de therapeut in opleiding) ontstaan, dan zal de Academie voor Psychodynamica als mediator optreden.