Psychodynamische therapie

Sinds september 2021 ben ik psychodynamisch therapeut in opleiding!

Psychodynamische psychotherapie is een persoons- gerichte behandeling waarbij de ontwikkeling van de mens centraal staat. Gedachten, gevoelens, verlangens, motieven en gedrag worden beschouwd in samenhang met vroegere ervaringen.

Met psychodynamische therapie worden onbewuste emoties en gedachten zichtbaar gemaakt om de achtergrond van jouw hulpvraag beter te leren begrijpen en te verwerken. Je krijgt meer inzicht in jezelf en daarmee meer controle op je doen en laten en jouw relatie met anderen.

Ik zal als jouw behandelaar actief, emotioneel betrokken, echt en authentiek zijn. Daarbij kan ik mij ook kritisch ten opzichte van jouw houding tonen. Maar weet dat ik voor jouw authentieke gevoelens altijd respect zal tonen. Je wordt aangemoedigd, geadviseerd en bevestigd en met je gedachten en gevoelens geconfronteerd. Deze gevoelens en gedachten worden ook geïnterpreteerd en verhelderd. Dit schept dus bewustzijn, verheldering en verbetering van relaties met anderen maar ook vooral van de relatie die je met jezelf hebt.

Psychodynamische therapie is geen ‘one size fits all’ behandeling. Daarom zal de precieze inhoud van de behandeling per persoon verschillen.

Daar ik nog in opleiding ben zal er met veel zorg en aandacht tijd worden genomen voor jouw behandeltraject middels supervisie en intervisie onder leiding van ervaren mentoren en psychodynamisch therapeuten werkzaam aan de Academie voor Psychodynamica.

Tarieven
Contact